START VERKSAMHET POLICIES KONTAKTA OSS  
 

 

Innehåll på den här sidan kräver en nyare version av Adobe Flash Player.

Hämta Adobe Flash Player

 

Innehåll på den här sidan kräver en nyare version av Adobe Flash Player.

Hämta Adobe Flash Player

Miljöpolicy
Vi skall i samverkan med våra kunder välja metoder, och material som skyddar, förskönar och ger bästa tänkbara livslängd i kombination med minsta möjliga påverkan på miljö och hälsa under arbetet och under brukarskedet.
Vi ska begränsa uppkomsten av avfall och sträva efter kretsloppsanpassning.
Miljömålen skall ständigt diskuteras och förbättras.

Innehåll på den här sidan kräver en nyare version av Adobe Flash Player.

Hämta Adobe Flash Player

Kvalitetspolicy
”Vi skall erbjuda och producera tjänster till en kvalitet som motsvarar kundens behov, krav och förväntningar, på rätt tid och till en konkurrenskraftig totalkostnad och med garanti på utfört arbete. Varje uppdrag skall skötas så att det blir en god referens för fortsatta affärer med kunden.”
Detta skall vi uppnå genom att
Alltid erbjuda kunden den lösning som vi bedömer uppfyller kundens behov, krav och förväntningar till lägsta möjliga kostnad på sikt.
Sätta konkreta mål för kvalitet och miljöarbete.
Avsätta tillräckliga resurser för att utveckla och utbilda våra medarbetare.
Kvalitet ska alltid vara en viktig strategi i företaget.